UZ Leuven Word lid

Ziekte

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

Verwittig dus onmiddellijk (d.i. vóór aanvang van je geplande shift) je rechtstreekse verantwoordelijke (bv. je hoofdverpleegkundige) per telefoon. Kan je je verantwoordelijke niet onmiddellijk bereiken, verwittig dan je diensthoofd of een collega en spreek met hem/haar concreet af wanneer je terug contact opneemt met je rechtstreekse verantwoordelijke.

Wanneer moet ik een doktersattest indienen?

Stuur ook binnen de 2 kalenderdagen het originele doktersattest (dus geen kleurenkopij, geen fax, geen scan), voorzien van een personeelsidentificatieklever (met uw naam, personeelsnummer, adres en afdeling) en met vermelding van de begin- en einddatum naar de Personeelsadministratie CAO-personeel. Ook voor één dag afwezigheid!

Waar vind ik meer info over ziek zijn als werknemer?

Algemene informatie over ziekte en werk vind je op de website van ACV: carenz-dag, verlof, premies, ziekenfonds ... Je kan op intranet het arbeidsreglement over dit onderwerp nalezen

Waar? Ga naar intranet -> Medewerker-> Vakantie, verlof en afwezigheid ->Ziekte (arbeidsongeschikt).

Wenst u lid te worden?

Sluit je aan! Doen!
Liever een papieren inschrijvingsformulier?
Mail via de contactpagina of bel een afgevaardigde
Je afgevaardigde vind je op de wie-is-wie van deze website
Je kan eveneens het formulier downloaden via onze info pagina "ACV PULS lid worden"

Word lid